INCLUSIÓ SOCIAL I LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT


bandera española Información en español

Fundació Prevent posa a disposició tots els seus recursos per a que la presència de la discapacitat a la nostra societat es contempli des d’una perspectiva normalitzada i enriquidora.

Específicament, treballa fomentant la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat (física, sensorial i/o psíquica), principalment en el mercat laboral ordinari, incidint en totes aquelles àrees que convergeixen en la consecució d’aquest objectiu.

Compta amb un equip altament especialitzat, format per professionals de diferents àmbits – psicologia, educació i treball social, prevenció de riscos laborals, intermediació i orientació laboral – i amb una àmplia experiència en l’atenció i assessorament de persones amb discapacitat, gestió de programes d’ocupació, consultoria empresarial, desenvolupament d’accions formatives, o participació en jornades i publicacions.


Entidad adherida a: