Formació tècnica (60 hores)

 • Organització empresarial i dels recursos humans
 • Atenció al client intern i extern
 • Atenció telefònica
 • Gestió de documentació
 • Gestió d'arxiu
 • Tècniques administratives d'oficina
 • Ofimàtica
 • Seguretat i higiene en el treball

Formació Transversal (100 hores)

 • Com sóc i com m'agradaria ser: autoconeixement i seguretat personal.
 • Com em relaciono: assertivitat, relació personal, comunicació i treball en equip.
 • Gestió emocional: tolerància a la frustració i resolució de conflictes.
 • Capacitat de planificació i organització.

Pràctiques en empresa (80 hores)

Les sessions s'impartiran amb la metodologia "aprendre fent" (ensenyament orientat a l'acció), amb classes dinàmiques i ús de diversos mitjans audiovisuals.


Inscripcions obertes

 

Durada: Del 10 de febrer al 24 d'abril de 2020
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Lloc: Fundación Prevent 

(Av. Josep Tarradellas 8-10, 7º4ª. 08029 Barcelona) 

Sol·licitar informació a Fundació Prevent:

93 439 18 06 · d.hernandez@fundacionprevent.com